My Book Buddy laat kinderen lezen!

My Book Buddy richt speciale bibliotheken in, op scholen voor kansarme kinderen in het primair onderwijs. In ontwikkelingslanden én in Nederland.

In de focuslanden waar My Book Buddy zich op richt komen steeds meer My Book Buddy Bibliotheken bij. De cijfers spreken voor zich ( zie kader). In Kenia, Tanzania, Ghana, Ethiopië, Uganda en Nepal lezen steeds meer kinderen. In Libanon starten we met de volgende bibliotheek voor vluchtelingen kinderen uit Syrië..

Neem een kijkje in het vluchtelingenkamp in Libanon en zie wat de impact is van My Book Buddy.

Nieuwe fundraising site voor kinderen

De eerste kinderwebsite voor fundraising is online. www.wijdoenmeemetMBB.nl  die helpt kinderen van het primair onderwijs om zich te laten inspireren het goede doel van My Book Buddy te steunen.

Nederlandse kinderen kunnen op de nieuwe website zien hoe en waar My Book Buddy zich inzet. Via een aantal inspirerende filmpjes worden kinderen gestimuleerd geld in te zamelen voor hun kansarme leeftijdsgenootjes die opgroeien onder moeilijke omstandigheden, getroffen zijn door natuurrampen of gevlucht zijn voor oorlogsgeweld.

De website ondersteunt de fundraising activiteiten door het op de site beschikbaar stellen van draaiboeken, brieven etc. Voor leerkrachten is deze wijze van werken aantrekkelijk, omdat het kerndoel wereldburgerschap op een praktische wijze kan worden ingevuld en het sluit aan bij dat wat toch al op de basisschool plaatsvindt namelijk het leesonderwijs.

De Soroptimisten uit Europa zamelen geld in om met de clubs in het buitenland My Book Buddy bibliotheken op te zetten. Volg de ontwikkelingen op Facebook

Nepal

kastenDe aardbeving in Nepal van een jaar geleden zorgden voor een enorme verwoesting in dat land. My Book Buddy heeft dit voorjaar op 15 scholen bibliotheken geplaatst, mogelijk gemaakt door de ruimhartige donaties. Diverse mensen uit Nederland hebben met eigen ogen kunnen zien wat de impact is van het leesprogramma op het leven van kinderen, ouders en leerkrachten.

 

Lezen is leuk en leerzaam
De kinderen in Nepal gaan met plezier naar school en thuis wordt er door de familieleden al uitgekeken naar nieuwe verhalen.

 

 

Lees hier verder of volg de actie op Facebook.

*My Book Buddy voorziet scholen in ontwikkelingslanden van een mobiele bibliotheek.

samen lezen en delen

Elk klaslokaal wordt voorzien van een bibliotheekkast die door lokale timmerlieden zijn gemaakt. Deze kast is gevuld met leesboeken op het niveau van de kinderen uit die klas en geschreven in de taal van het betreffende land. Eens per week wappert de My Book Buddy vlag en er wordt een My Book Buddy lied gezongen. De kinderen nemen in hun speciale rugzakje wekelijks een door hen zelf gekozen boek mee om thuis te lezen.

Voor nieuws kijk op onze Facebookpagina

7 Oktober 2015 | Cathy Spierenburg bij Tijd voor Max

Cathy Spierenburg heeft in Tijd voor Max een mooie kans gekregen om meer te vertellen over My Book Buddy. Hopelijk interesseren wij langs deze weg nog meer mensen voor onze projecten.

Introductievideo’s

Deel My Book Buddy met de wereld!