Lees mee en win de My Book Buddy bokaal!

Nu de vakantie voor de deur staat heb je genoeg tijd om te gaan lezen. En waarom niet lezen voor een goed doel: namelijk My Book Buddy. Doe iets goeds voor kinderen in arme landen en laat je familie, vrienden, bedrijven  sponsoren voor het lezen en doneer het geld aan My Book Buddy die bibliotheken opzet voor kansarme kinderen. 

Welk kind wint de My Book Buddy bokaal voor de meest gelezen boeken? Of welke groep van welke school komt in aanmerking voor de My Book Buddy bokaal?

Toetsen klaar…Lezen maar!
Stimuleer vriendjes en leerkrachten ook mee te doen met deze actie en laat Nederland zien dat er wél gelezen wordt. Zorg dat er voldoende boeken uit de bieb worden gehaald om de meivakantie door te komen. Deel je lees-resultaat op een creatieve manier op TikTok of Instagram of Facebook.

Op 8 juli worden de My Book Buddy bokalen uitgereikt. 

Beste My Book Buddy in vier stappen:

  1. Download hier de Deelnamelijst. Met deze lijst ga je op zoek naar sponsors, zoals je ouders, opa of oma, ooms en tante of bijvoorbeeld de buren. Of misschien wil het werk van je vader of moeder wel helpen, omdat ze lezen belangrijk vinden. Vraag ieder om in te tekenen.
  2. Ga snel aan de slag en lees zoveel mogelijk. Zorg dat je voldoende boeken uit de bieb hebt gehaald om de meivakantie door te komen. Of ruil de gelezen boeken met je vriendjes.
  3. Vraag je ouders het opgehaalde geld op school in te leveren, samen met deze lijst.
  4. De leerkracht verzamelt de lijsten en het geld en zorgt ervoor dat dit bij My Book Buddy terecht komt.

Rechtstreeks doneren kan ook: Stichting My Book Buddy NL33 INGB 0004707515 onder vermelding van naam kind en stuur een email naar info@mybookbuddy.nl

10 jaar My Book Buddy

Het thema van de Kinderboekenweek van 2020 was ‘En Toen’. My Book Buddy bestaat 10 jaar en sluit hierbij aan met een verslag van de afgelopen 10 jaar.

2010: De eerste reis naar Kenia met 5 Rotarians uit Leusden vond plaats in 2010. Het was pionieren en een eerste test om te kijken of het concept werkt. Hoe reageren kinderen, leerkrachten en ouders op de boekenkasten en de mooie verhalen in de boeken. Zowel op het platteland als in de sloppenwijken waren kinderen nieuwsgierig en leergierig. De My Book Buddy vlag wappert op de eerste 6 scholen.

2011: Al gauw kwamen er meer My Book Buddy Bibliotheken. Het effect op de scholen was groot. Betrokken en gemotiveerde leerlingen die steeds meer vragen stelden. Leerkrachten die mee lezen met de kinderen. Ouders die leren lezen van hun kinderen omdat er een wekelijks een nieuw boek met veel plaatjes in huis komt. Kinderen worden van school gehaald om naar een school met een My Book Buddy bibliotheek te gaan. Want dan krijg je ook een blauw boekentasje om een boek mee naar huis te nemen, maar soms begin je op school al met lezen.

2013: Fundraisen om aan de toenemende vraag te voldoen, blijft belangrijk. Ride to Read haalde in de begintijd een prachtig bedrag op van
€ 15.000 door naar Zuid Frankrijk te fietsen in 9 dagen. Daardoor breidde My Book Buddy uit naar Oeganda. Presentaties tijdens bijeenkomsten van Serviceclubs, bedrijven, bibliotheken staat op het programma. Voor scholen wordt apart materiaal ontwikkeld om er snel mee aan de slag te gaan. Leerkrachten hoeven niet overtuigd te worden van het belang van lezen. En als je meedoet aan sponsor lezen of lezen zolang je kunt, kan je aardig wat geld verdienen voor kansarme leeftijdsgenootjes.

2015: In 2015 ontvingen 5000 vluchtelingenkinderen een woordenboek met afbeeldingen en woorden om de nederlandse taal te leren. Er was toen weinig materiaal beschikbaar en My Book Buddy voorzag in die behoefte dankzij berokken donateurs. In januari 2016 werden My Book Buddy boekenkasten op 128 locaties geplaatst met boeken om zelf te lezen.

.

.

.

2016: Het benefiet concert in 2016 in de Schouwburg van Amsterdam leverde voldoende geld op om nog eens 3000 woordenboeken te laten drukken. In 2017 kwamen minder vluchtelingen naar Nederland, maar My Book Buddy ging naar Libanon om met de kennis die vergaard was, een pilot te doen om te zien of het concept aansloeg in een vluchtelingenkamp. De film die er later over gemaakt werd is het overtuigende bewijs. Het aantal MBB bibliotheken is hier inmiddels uitgebreid. De boeken worden gretig ontvangen en gelezen.

2017: De samenwerking met de Soroptimisten werd in gang gezet. In Nederland werd het geld opgehaald, in het buitenland werd met behulp van de Soroptimisten daar de uitvoering en implementatie ter hand genomen. Geweldig om te zien waar dit toe geleid heeft. Door deze aanpak konden we het aantal landen waar My Book Buddy actief was uitbreiden.

2018: Met studenten van de Hogeschool Utrecht werd samengewerkt om een lees-vriendenboekje te maken te verkopen en nieuwe My Book Buddy bibliotheken te realiseren.


.

.

2018: Het Kinderboekenweekdictee in 2018 was bijzonder succesvol. Beeld en Geluid was een perfecte locatie en Jan Terlouw schreef een pittig dictee. Ook een aantal Rotaryclubs deden mee op hun eigen locaties.

.

2020: Na 10 jaar heeft My book Buddy meer dan 250.000 kinderen bereikt die lezen. Daar komen nog de ouders bij die door hun kinderen hebben leren lezen nu de boeken binnen handbereik waren en de leerkrachten die genieten van de nieuwsgierige en leergierige leerlingen. Kleine leesclubs in de buitenlucht zijn in deze coronatijd een alternatief nu de scholen in veel landen voor langere tijd gesloten zijn. Corona treft de hele wereld, maar boeken lezen kan verlichting geven in deze moeilijke tijden. Dank alle partners in Nederland en daarbuiten , vrijwilligers, serviceclubs, scholen en grote en kleine donateurs en alle reisgenoten die dit mogelijk maken. En er is nog veel te doen en met uw hulp gaan we door.

Adopteer een leesclub voor € 100 en help kansarme  kinderen lezen.

Adopteer een leesclub voor € 100 en help kansarme  kinderen lezen.

Wereldwijd gaan kinderen niet naar school door het coronavirus. Er is geen geld voor digitale lessen en chronisch gebrek aan leermiddelen om thuis te werken. Maar lezen in de My Book Buddy Leesclub kan wel. In de buitenlucht en  de boeken worden door een persoon bewaard in een leestas. Wekelijks komen kinderen in groepjes van 10 luisteren naar mooie verhalen en doen mee aan een activiteit die gerelateerd is aan het verhaal. Een van de boeken is een verhaal over corona. Door uw bijdrage kunnen wekelijks 150 kinderen in de My Book Buddy Leesclub genieten van mooie prentenboeken. Doneer door het bedrag over te maken op IBAN NL 33 INGB 0004 707515 o.v.v. Leesclub en investeer in kinderen. 

Een leesclub adopteren kan ook met meerdere personen!

Het concept
In deze coronatijd gaan veel kinderen lange tijd niet naar school. Vooral kansarme kinderen worden door die maatregel getroffen. Om hen geen leesachterstand te laten oplopen start  My Book Buddy kleinschalige leesclubs in de buitenlucht: een corona proof activiteit waarbij kinderen afstand kunnen houden en de boeken in het bezit zijn van een persoon om virusverspreiding tegen te gaan. 

> Jonge kinderen uit de lokale gemeenschap worden in groepjes van 10 kinderen voorgelezen door een ouder kind dat daarvoor voorlees-instructie heeft gekregen. 
> Vervolgens wordt er over het boek nagepraat, een passend liedje gezongen, of een aan het verhaal gerelateerde opdracht uitgevoerd.
> De tijdsduur per sessie bedraagt 30-45 minuten. Deelname is gratis. 
> De voorlezers bereiden zich goed voor en voeren de activiteit driemaal per dag voor drie verschillende groepen uit. De jonge kinderen mogen wekelijks een of meerder voorleessessies bijwonen.

Wat is uw rol na adoptie?
U volgt via contact met MBB de vorderingen van de kinderen. U geeft feedback en beantwoordt na overleg met MBB de vragen. 

Het pakket bestaat uit:

* Een rugtas die in het bezit komt van de voorlezer
* Woordenboek swahili/english voor de My Book Buddy die voorleest
* Vervolgopdrachten behorend bij de titel
* Voorlees-instructie 
* Administratie systeem 
* En 6 voorleesboeken in lokale taal bijv:
1. Mama Paanya’s Pancakes (pannenkoeken bakken)
2. We all went on safari (tellen van attributen uit de omgeving)
3. The colour monsters (praten over emoties)
4. A boabab is big (rijmen)
5. The very hungry catterpillar (dagen van de week en kleuren leren)
6. My hero is you ( about corona) (preventie)


My Book Buddy sluit project Kids CoronaKrant naar tevredenheid af

Bericht van website Kids CoronaKrant

Wat een bijzondere tijd!
Op 16 maart gingen de schooldeuren dicht door het coronavirus en niemand wist voor hoe lang. Ineens kon je niet meer naar school, je zag je vriendjes en vriendinnen bijna niet meer. De juffen en meesters waren heel verdrietig en moesten digitaal les gaan geven. Papa’s en mama’s werden ineens ook leerkracht en hielpen je met je schoolwerk dat nu ineens thuis gemaakt moest worden. Je kon je familie alleen maar van een afstand zien. Een moeilijke tijd voor iedereen. De ziekenhuizen raakten overvol en iedereen sprak alleen maar over corona en Covid-19. Hoe moet je zulke gevoelens uitleggen, terwijl iedereen bezig was om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen niet ziek werden of hun baan kwijt raakten. 

Zo ontstond de Kids CoronaKrant: een platform met en voor kinderen in een bijzondere periode in de geschiedenis. En jullie hebben als reporters waardevolle berichten gemaakt.  Activiteiten die nieuw waren, emoties die aangaven wat jullie voelden, alle volwassenen die hun best deden voor jullie. En nu mag je voorzichtig aan weer je normale leven oppakken en hele dagen naar school. Wat een feest, omdat alles weer bijna gewoon is!

Daarom eindigen we nu met de speciale Kids Corona Krant. De website www.kidscoronakrant.nl blijft gewoon in de lucht. Heel veel dank voor alle berichten, filmpjes, foto’s en tekeningen. 

Het was voor de redactie een hele bijzondere tijd daarom hebben we alles op een rij gezet in de onderstaande video.

Kids CoronaKrant

Op 17 maart is door My Book Buddy de Kids CoronaKrant (www.kidscoronakrant.nl) opgericht, een digitaal platform voor en met kinderen van 7 tot 13 jaar om hen gelegenheid te bieden hun ervaringen vanuit hun eigen perspectief te delen met anderen. Door het corona virus zitten ouders en verzorgers met hun schoolgaande kinderen de komende weken thuis. Een onverwachte situatie die veel impact heeft en waar op velen een beroep op het improvisatievermogen gedaan wordt.

 In deze Corona tijd kun je ook handgel krijgen bij de My Book Buddy bibliotheek in Nairobi

Wil je het jubileum meevieren? Word ook leesvriend van My Book Buddy door een boekbericht te maken en te delen!

In 2020 bestaat My Book Buddy 10 jaar en heeft in die periode 250.000 kinderen laten lezen. Vier dit jubileum mee door leesvriend te worden van My Book Buddy. Meedoen is heel eenvoudig, duurt even, maar kan grote impact hebben.
Stap 1. Vermeld de titel en schrijver van jouw favoriete boek in een bericht. Schrijf een korte toelichting waarom je dit boek de moeite waard vindt.
Stap 2. Voeg # mybookbuddy toe aan de tekst. Vraag je bericht te delen met anderen of een nieuw bericht te maken en dat te delen.
Stap 3. Deel je boekbericht met zoveel mogelijk vrienden via social media. Jij kan anderen inspireren met mooie verhalen of interessante informatie.
Voor meer informatie, stuur ons een e-mail op: boekbericht@mybookbuddy.nl

My Book Buddy 10 jaar!

Tien jaar geleden startte My Book Buddy met 6 My Book Buddy bibliotheken in Kenia. Inmiddels lezen 250.000 kinderen boeken uit de bekende My Book Buddy kasten.
Vanaf de oprichting lezen net iets meer dan 250.000 kinderen boeken uit de My Book Buddy bibliotheken. Ze gaan natuurlijk niet allemaal op een foto. Dank aan alle donateurs, bestuur, vrijwilligers en reisgenoten.
My Book Buddy richt zich op het stimuleren en faciliteren van het (leren en) laten lezen van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, of wanneer ze getroffen zijn door natuurrampen of oorlogsgeweld. Daarvoor heeft My Book Buddy een programma ontwikkeld, waarin leesboeken en informatieve boeken centraal staan. Geletterdheid ontstaat wanneer boeken in de eigen taal en verhalen uit de eigen cultuur beschikbaar zijn. De leerkrachten en ouders zijn cruciaal in het stimuleren van het proces om kinderen te laten lezen.
Lees verder

My Book Buddy richt kinderbibliotheken in op scholen voor kansarme, kwetsbare kinderen in vele landen. Zie www.mybookbuddy.nl en Facebook.

 

Deel My Book Buddy met de wereld!