Privacy

My Book Buddy vindt het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. De privacywetgeving is daarbij leidend. Dat betekent voor My Book Buddy dat wij:

  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming.
  • je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken ingevallen waarin jouw toestemming is vereist
  • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn
  • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt

  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. My Book Buddy kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring.